Audiovizuální studio Jindřichův Hradec, zapsaný spolek

 

 

 

 

IČ: 60821132

 

meoclub_old              Zvuk22w             Kamraman2wuw              skrin s filmy w

 

 

 

                                                                Audiovizuální studio Jindřichův Hradec je prakticky nástupnickým spolkem Klubu filmových amatérů jindřichohradecka, sahající do doby, kdy se konaly

                                                                ještě různé soutěže a přehlídky amatérského filmu. Protože jádro spolku tvoří hlavně členové z Kardašovy Řečice, má nově transformovaný spolek v 

                                                                roce 1997 sídlo právě v Kardašově Řečici u Jindřichova Hradce.

 

                                                               Činnost nevýdělečného spolku směřuje především k naplnění účelu zpracování digitálních přepisů amatérského filmového fondu s regionální tématikou

                                                               a jeho prezentace členům i veřejnosti a podle možností dokumentování stěžejních události života v regionu včetně seznamování členů spolku i veřejnosti

                                                               s historickou i soudobou audiovizuální technikou a jejími možnostmi. Spolek se samozřejmě podílí i na kulturním a společenském dění v regionu.

 

                                                               Dále se uvedený spolek snaží  mapovat vývoj televizní techniky od vzniku České televize v roce 1953 do současnosti. Při svých hojně navštěvovaných

                                                               projekcích představuje široké veřejnosti předměty a zařízení studiové i reportážní techniky, se kterou pracovali zaměstnanci tehdejší Československé

                                                               televize formou stálé výstavky v kulturním domě.

 

                                                               Spolek si uvědomuje bleskový vývoj v této technické oblasti, k čemuž přispívá i zájem účastníků při pravidelném veřejném „Vzpomínkovém promítání“. 

                                                               Je poměrně velký zájem i hojně dotazů z řad laické veřejnosti k tehdy používané technice a tato problematika se pro ni jeví jako velmi zajímavá a poutavá.

 

 

 

Kontakt:

 

Audiovizuální studio Jindřichův Hradec, z.s.

 IČ: 60821132

CZ 378 21 Kardašova Řečice 554

e-mail: av-studio@post.cz

tel.: +420 608 908 080, +420 606 954 995

 

Zajímavé odkazy:      www.ceskatelevize.cz        www.radioceskakanada.cz     

www.nfa.cz        www.rozhlas.cz         www.kardasova-recice.cz       

 

 

Náhodné snímky z našeho archivu uskutečněných přepisů.

Na snímcích: Dr. Bartoloměj Víta s redaktorem ČST Zdeňkem Romanem, dále redaktor Zdeněk Roman (záběr z nádraží ČSD, r. 1962).

Dolní snímek je leteckým pohledem na střed města Kardašova Řečice z roku 1935. Záběr pořídil letec Jaroslav Kamarýt, zdejší rodák.

 

 

    image010

 

let pohled

 

 

Designed FABERA MEDIA   © 2019